fbpx

Puistevilla hind

  • Home
  • Puistevilla hind

Puistevilla hind

Keskmine hind on 20EUR/m3+km.
Kuna iga objekt on erinev, sõltub hind otseselt kogusest ja objekti asukohast, Teeme soojustustöid kõikjal Eestis.

OÜ Therm annab 2 aastase garantii paigaldatud puistevillale, garantii ei kehti, kui puistevilla sees on kõnnitud või on mingil muul moel villa liigutatud.

Hind sisaldab puistevilla paigaldust, materjali hinda ning transporti. Hindadele lisandub käibemaks.

Puistevilla kogus saadakse lae pindala ja soovitud kihi paksuse korrutisena.

Vajaminev puistevilla maht ( m3) = põranda pindala ( m2 ) x puistevilla paksus ( m-tes )

Tegelikult lepitakse aga iga konkreetse objekti lõpphind eraldi kokku.

Tellimisel peab arvestama

Enne villa tellimist veendu, et kõik paigaldus tingimused oleks täidetud. See väldib tühisõite ehitusobjektile ning hoiab kokku kulusid, kuna plaanivälised tööd maksustatakse eraldi.

  • Pööra tähelepanu, et kõik ventilatsiooni- ja veetorud oleks paigaldatud ja isoleeritud.Lae peale toetuvad ventilatsiooni torud võib puistevillaga katta Paigaldatavast villakihist välja jäävad ventilatsioonitorud peavad olema isoleeritud.(isoleerimata torudele tekkiv kondents nõrgub alla villa sisse, vill märgub.
  • Käiguteed peavad olema eelnevalt valmis ehitatud, näiteks korstna, katuseluugi juurde või tehnoseadmete hooldamiseks. Käigu tee peab olema nii tehtud , et ka paigaldustee alla saaks korrektselt villa panna.
  • Laeluukide ümber piisavalt kõrge raam. Pööningu põrand oleks puhastatud ehitusprahist. Kõik pööninglael teostatavad tööd peavad olema lõpetatud
  • Arvesta, et meil on ca 100 m paigaldusvoolikut. Paigaldusauto maksimaalne kaugus objektist võib olla kuni 80m
  • Kokkulepitud saabumisajal puistevillameeskond ei peaks ootama pääsu objektile .
  • Villapaigaldus objektil ei katkeks samal objektil mingi teise töö või tegevuse tõttu.
  • Alad, kuhu puistevilla ei pääse paigaldama, peavad olema eelnevalt isoleeritud.
  • Teistel objektil töötavatel töölistel on soovitav kasutada kergeid hingamismaske

Tagasi…